Back to Haitian Creole Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

1 Chronicles 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 6:1 Levi te gen twa pitit gason: Gchon, Keyat ak Merari.
1CHRON 6:2 Keyat te gen kat pitit gason: Amram, Jizeya, Ebwon ak Ouzyl.
1CHRON 6:3 Amram te gen de pitit gason, Arawon ak Moyiz ak yon pitit fi yo te rele Miryam. Arawon te gen kat pitit gason: Nadab, Abiyou, Eleaza ak Itama.
1CHRON 6:4 Eleaza te papa Fineas, Fineas te papa Abichwa,
1CHRON 6:5 Abichwa te papa Bouki, Bouki te papa Ouzi,
1CHRON 6:6 Ouzi te papa Zeraja, Zeraja te papa Merajt,
1CHRON 6:7 Merajt te papa Amarya, Amarya te papa Akitoub,
1CHRON 6:8 Akitoub te papa Zadk, Zadk te papa Akimaz,
1CHRON 6:9 Akimaz te papa Azarya, Azarya te papa Joanan,
1CHRON 6:10 Joanan te papa Azarya. Se li menm Azarya ki te svi prt nan tanp Salomon te bati lavil Jerizalm lan.
1CHRON 6:11 Azarya te papa Amarya, Amarya te papa Achitoub,
1CHRON 6:12 Achitoub te papa Zadk, Zadk te papa Chaloum,
1CHRON 6:13 Chaloum te papa Ilkija, Ilkija te papa Azarya,
1CHRON 6:14 Azarya te papa Seraja, Seraja te papa Jeosadak.
1CHRON 6:15 Wa Nbikadneza te depte Jeosadak ansanm ak tout moun peyi Jida ak tout moun lavil Jerizalm yo, jan Bondye te vle l' la.
1CHRON 6:16 Levi te gen twa pitit gason: Gchon, Keyat ak Merari.
1CHRON 6:17 Men non pitit Gechon yo: Libni ak Chimeyi.
1CHRON 6:18 Keyat te papa Amram, Jizeya, Ebwon ak Ouzyl.
1CHRON 6:19 Merari te papa Makli ak Mouchi. Men non branch fanmi Levi yo dapre zanst yo.
1CHRON 6:20 Gchon te papa Libni, Libni te papa Jakat, Jakat te papa Zima,
1CHRON 6:21 Zima te papa Joak, Joak te papa Ido, Ido te papa Zerak, Zerak te papa Jeatrayi.
1CHRON 6:22 Keyat te papa Aminadab, Aminadab te papa Kore, Kore te papa Asi.
1CHRON 6:23 Asi te papa Elkana, Elkana te papa Ebyasaf, Ebyasaf te papa Asi.
1CHRON 6:24 Asi te papa Tajat, Tajat te papa Ouryl, Ouryl te papa Ouzya, Ouzya te papa Sayil.
1CHRON 6:25 Elkana te gen de pitit gason: Amasayi ak Akimt.
1CHRON 6:26 Akimt te papa Elkana, Elkana te papa Zofayi, Zofayi te papa Naat,
1CHRON 6:27 Naat te papa Eliyab, Eliyab te papa Jeworam, Jeworam te papa Elkana. Elkana te papa Samyl.
1CHRON 6:28 Samyl te gen de pitit gason: Jol, pi gran an ak Abija, dezym lan.
1CHRON 6:29 Merari b pa l' te papa Makli, Makli te papa Libni, Libni te papa Chimeyi, Chimeyi te papa Ouza.
1CHRON 6:30 Ouza te papa Chimeya, Chimeya te papa Agija, Agija te papa Asaja.
1CHRON 6:31 Men moun David te mete pou reskonsab tout chante nan Tanp Sey a l y'a fin enstale Bwat Kontra a ladan l'.
1CHRON 6:32 Se yo ki te konn chante devan Tant Randevou a, jouk wa Salomon te fin bati Tanp Sey a lavil Jerizalm. Yo te f travay yo yonn apre lt dapre regleman yo te ba yo.
1CHRON 6:33 Men non sanba yo ak tout fanmi yo: Nan fanmi Keyat la te gen Eyman premye sanba, ki te pitit Jol, ki li menm te pitit Samyl,
1CHRON 6:34 ki li menm te pitit Elkana, ki li menm te pitit Jeworam, ki li menm te pitit Eliyl, ki li menm te pitit Toak,
1CHRON 6:35 ki li menm te pitit Zouf, ki li menm te pitit Elkana, ki li menm te pitit Maat, ki li menm te pitit Amasayi,
1CHRON 6:36 ki li menm te pitit Elkana, ki li menm te pitit Jol, ki li menm te pitit Azarya, ki li menm te pitit Sofoni,
1CHRON 6:37 ki li menm te pitit Tat, ki li menm te pitit Asi, ki li menm te pitit Ebyasaf, ki li menm te pitit Kore,
1CHRON 6:38 ki li menm te pitit Jizeya, ki li menm te pitit Keyat, ki li menm te pitit Levi, ki li menm te pitit Izrayl.
1CHRON 6:39 Asaf, dezym sanba a, te kanpe sou b dwat Eyman. Asaf te pitit Berekya, ki li menm te pitit Chimeya,
1CHRON 6:40 ki li menm te pitit Mikayl, ki li menm te pitit Baseja, ki li menm te pitit Malkija,
1CHRON 6:41 ki li menm te pitit Etni, ki li menm te pitit Zerak, ki li menm te pitit Adaja.
1CHRON 6:42 ki li menm te pitit Etan, ki li menm te pitit Zima, ki li menm te pitit Chimeyi,
1CHRON 6:43 ki li menm te pitit Jakat, ki li menm te pitit Gchon, ki li menm te pitit Levi.
1CHRON 6:44 Etan ki soti nan branch fanmi Merari a te twazym sanba a ki te sou b gch Eyman. Se pitit Kichi li te ye. Kichi sa a te pitit Abdi, ki li menm te pitit Malouk,
1CHRON 6:45 ki li menm te pitit Asabija, ki limenm te pitit Amazya, ki li menm te pitit Ilkija,
1CHRON 6:46 ki li menm te pitit Amasi, ki li menm te pitit Bani, ki li menm te pitit Chem,
1CHRON 6:47 ki li menm te pitit Mali, ki li menm te pitit Mouchi, ki li menm te pitit Merari, ki li menm te pitit Levi.
1CHRON 6:48 Lt moun branch fanmi Levi yo te gen travay pa yo nan svis Tanp Sey a.
1CHRON 6:49 Se Arawon ak pitit li yo ki te pou boule bt yo te ofri sou lotl yo te mete la pou sa, ak lansan sou lotl lansan an. Se yo menm tou ki te reskonsab pou tout svis nan kay yo mete apa nt pou Sey a, pou mande padon pou peche pp Izrayl la, dapre tout regleman Moyiz, svit Bondye a, te bay.
1CHRON 6:50 Men fanmi Arawon yo: Arawon te papa Eleaza, Eleaza te papa Fineas, Fineas te papa Abichwa,
1CHRON 6:51 Abichwa te papa Bouki, Bouki te papa Ouzi, Ouzi te papa Zeraja,
1CHRON 6:52 Zeraja te papa Merajt, Merajt te papa Amarya, Amarya te papa Akitoub,
1CHRON 6:53 Akitoub te papa Zadk, Zadk te papa Akimaz.
1CHRON 6:54 Men kote fanmi Arawon yo te rete ak limit zn ki te pou yo. L yo f tiraj os, se branch fanmi Keyat yo ki soti an premye avk
1CHRON 6:55 Ebwon, nan psyon t ki pou branch fanmi Jida a, ansanm ak tout savann pou bt yo.
1CHRON 6:56 Yo bay Kalb, pitit Jefoune a, tout jaden ki te andey lavil la ak tout ti bouk ki te sou ld li yo.
1CHRON 6:57 Men lavil yo te bay moun branch fanmi Arawon yo: Ebwon ansanm ak tout savann pou bt yo, Libna ak tout savann pou bt yo, Jati ak tout savann pou bt yo, Estemoa ak tout savann pou bt yo,
1CHRON 6:58 Ilenn ak tout savann pou bt yo, Debi ak tout savann pou bt yo,
1CHRON 6:59 Achan ak tout savann pou bt yo, Btchemch ak tout savann pou bt yo.
1CHRON 6:60 Nan psyon t moun branch fanmi Benjamen yo, yo ba yo Geba ak tout savann pou bt yo, Alemt ak tout savann pou bt yo, Anatt ak tout savann pou bt yo. Sa te f antou trz lavil pou yo te separe bay chak fanmi pa yo apa.
1CHRON 6:61 Yo pran dis lavil nan psyon t ki pou branch fanmi Efrayim, pou branch fanmi Dann lan ak pou lt mwatye branch fanmi Manase a, yo bay rs moun nan fanmi Keyat la.
1CHRON 6:62 Trz lavil nan psyon t ki pou branch fanmi Isaka, branch fanmi As, branch fanmi Nftali ak lt mwatye branch fanmi Manase nan peyi Bazan an te soti pou branch fanmi Gchon yo, chak fanmi ak lavil pa yo apa.
1CHRON 6:63 Konsa tou, douz lavil nan psyon t ki pou branch fanmi Woubenn, branch fanmi Gad ak branch fanmi Zabilon soti pou branch fanmi Merari yo, chak fanmi ak lavil pa yo apa.
1CHRON 6:64 Se konsa moun pp Izrayl yo bay moun Levi yo lavil sa yo pou yo rete ansanm ak tout savann pou bt yo.
1CHRON 6:65 Yo te tire os tou pou yo ba yo lavil nan psyon t branch fanmi Jida, branch fanmi Simeyon ak branch fanmi Benjamen, jan nou sot nonmen yo a.
1CHRON 6:66 Gen kk fanmi nan branch Keyat la ki te jwenn lavil nan psyon t ki pou branch fanmi Efrayim lan.
1CHRON 6:67 Yo ba yo tou lavil Sichm, yonn nan lavil kote moun ki touye moun ka kouri al chache pwoteksyon an, ansanm ak tout savann pou bt yo nan mn Efrayim lan, Gez ansanm ak tout savann pou bt yo,
1CHRON 6:68 Yokmeam ak tout savann pou bt yo, Btowon ak tout savann pou bt yo,
1CHRON 6:69 Ajalon ak tout savann pou bt yo,
1CHRON 6:70 Gat-Rimon ak tout savann pou bt yo. Nan psyon t ki pou lt mwatye branch fanmi Manase a, sou b soly kouche, yo ba yo Tanak ak tout savann pou bt yo, Jibleam ak tout savann pou bt yo. Tou sa pou rs fanmi nan branch Keyat la.
1CHRON 6:71 Nan psyon t ki pou mwatye branch fanmi Manase a sou b soly leve, yo bay moun fanmi Gchon yo lavil Golan nan peyi Bazan ak tout savann pou bt yo, lavil Astawt ak tout savann pou bt yo.
1CHRON 6:72 Nan psyon t ki pou branch fanmi Isaka a, yo ba yo Kads ak tout savann pou bt yo, Dobera ak tout savann pou bt yo,
1CHRON 6:73 Ramt ak tout savann pou bt yo, Anm ak tout savann pou bt yo.
1CHRON 6:74 Nan psyon t ki pou branch fanmi As a, yo ba yo Machal ak tout savann pou bt yo, Abdon ak tout savann pou bt yo,
1CHRON 6:75 Oukk ak tout savann pou bt yo, Reyb ak tout savann pou bt yo.
1CHRON 6:76 Nan psyon t pou branch fanmi Neftali a, yo ba yo Kads nan peyi Galile ak tout savann pou bt yo, Amon ak tout savann pou bt yo, Kiriyatayim ak tout savann pou bt yo.
1CHRON 6:77 Nan psyon t ki pou branch fanmi Zabilon an, yo bay Rimono ak tout savann pou bt yo, Tab ak tout savann pou bt yo pou rs moun nan branch fanmi Merari a.
1CHRON 6:78 Nan psyon t ki pou branch fanmi Woubenn lan, sou b soly leve larivy Jouden, anfas lavil Jeriko, yo ba yo Bez nan dez a ak tout savann pou bt yo, Jaza ak tout savann pou bt yo,
1CHRON 6:79 Kedemt ak tout savann pou bt yo, Mefat ak tout savann pou bt yo.
1CHRON 6:80 Nan psyon t ki pou branch fanmi Gad la, yo ba yo Ramt nan peyi Galarad ak tout savann pou bt yo, Manayim ak tout savann pou bt yo,
1CHRON 6:81 Esbon ak tout savann pou bt yo, Jaz ak tout savann pou bt yo.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Haitian Creole Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some deliverance ministries. Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free, Jn 8:31-32. So if the Son sets you free, you will be free indeed, Jn 8:36.