Back to Haitian Creole Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Mark 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

MK 14:1 Nan de jou ank yo tapral fete ft Delivrans lan ansanm ak ft Pen san ledven an. Chf prt yo ak dirkt lalwa yo t'ap chache mwayen pou yo arete Jezi san pesonn pa konnen, pou f touye li.
MK 14:2 Yonn t'ap di lt: -Nou pa kapab arete l' pandan jou ft yo, paske sa ka kreye dezd nan pp la.
MK 14:3 Jezi te Betani lakay Simon, nonm ki te gen maladi lalp la. Pandan li te chita b tab la, yon fanm vin antre. Li t'ap pote yon ti bouty ft an albat. Ti bouty la te plen yon od bon kalite ki ft ak yon fy yo rele n'a ki vann byen ch. Fanm lan kase kou bouty la, epi li vide tout od a sou tt Jezi.
MK 14:4 Nan moun ki te la yo, gen ladan yo ki pa t' kontan menm, yonn t'ap di lt: -Pouki tout gaspiyay od sa a?
MK 14:5 Yo ta kapab vann li twasan (300) goud pou pi ba pri, epi yo ta bay pv lajan an. Yo t'ap kritike fanm lan byen f.
MK 14:6 Men Jezi di yo: -Kite l' an repo. Pouki n'ap f l' tout lapenn sa a? Se yon bl bagay li f la a pou mwen.
MK 14:7 Pv yo, n'ap toujou genyen yo avk nou; chak fwa nou vle, nou ka f byen pou yo. Men, mwen menm, nou p'ap genyen m' tout tan avk nou.
MK 14:8 Fanm lan f sa l' te kapab. Depi davans li tou benyen k m' pou lantman mwen.
MK 14:9 Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Toupatou sou lat, kote y'a anonse bon nouvl la, y'a rakonte sa fanm lan f la a tou pou yo pa janm bliye li.
MK 14:10 L sa a, Jida Iskarit, yonn nan douz disip yo, leve, li al di chf prt yo li te pare pou l' te f yo pran Jezi.
MK 14:11 Yo te kontan tande sa Jida t'ap di yo, yo pwomt pou yo ba l' lajan. Se konsa Jida t'ap chache yon bon okazyon pou l' te ba yo Jezi.
MK 14:12 Premye jou ft Pen san ledven an, jou yo te konn touye ti mouton pou manje Delivrans lan, disip yo di Jezi konsa: -Ki b ou ta vle n' al pare Ft Delivrans lan?
MK 14:13 L sa a, Jezi rele de nan disip li yo, li di yo: -Ale lavil la; n'a kontre yon moun k'ap pote yon krich dlo: swiv li.
MK 14:14 Kote la antre a, antre dy li. n'a di mt kay la: Mt la voye mande ou kote pys kay pou l' manje manje Delivrans lan avk disip li yo.
MK 14:15 La moutre nou yon gwo chanm, tou pare tou meble, anwo kay la. Se la n'a pare manje Delivrans lan pou nou tout.
MK 14:16 Disip yo pati, yo rive lavil la; yo jwenn tout bagay jan l' te di yo a. Epi yo pare manje Delivrans lan.
MK 14:17 L soly fin kouche, Jezi vin rive avk douz disip yo.
MK 14:18 Antan yo te chita b tab la ap manje, Jezi di konsa: -Sa m'ap di nou la a, se vre wi: yonn nan nou k'ap manje avk mwen la a pral trayi mwen.
MK 14:19 L sa a, k disip yo kase; yonn apre lt yo pran mande li: -Eske se mwen menm?
MK 14:20 Li reponn yo: -Se yonn nan nou douz la k'ap tranpe pen ansanm av m' nan plat la.
MK 14:21 Moun Bondye voye nan lach a pral mouri, jan sa te ekri sou li a. Men, mal pou moun k'ap trayi l' la. Li ta pi bon pou moun sa a si li pa t' janm ft.
MK 14:22 Antan yo t'ap manje, Jezi pranpen, li di Bondye msi, li kase l'; li bay disip li yo, li di yo konsa: -Men, pran. Sa se k mwen.
MK 14:23 Apre sa, li pran yon gode diven tou, li di Bondye msi, li pase l' ba yo, yo tout bw ladan li.
MK 14:24 Epi Jezi di yo: -Sa se san mwen, san ki siyen kontra Bondye ap f ak nou an, san ki koule pou anpil moun.
MK 14:25 Sa m'ap di nou la a, se vre wi: mwen p'ap janm bw diven ank, jouk jou m'a bw yon diven nf nan peyi kote Bondye Wa a.
MK 14:26 Apre yo fin chante chante ft la, yo soti, y' ale mn Oliv.
MK 14:27 Jezi di disip li yo: -Nou tout, nou pral kouri kite m' pou kont mwen; paske men sak te ekri: M'ap frape gad mouton yo, epi tout mouton yo pral gaye nan bwa.
MK 14:28 Men apre, l m'a leve soti vivan nan lanm, mwen pral tann nou nan peyi Galile.
MK 14:29 Py di li: -Menm si tout moun ta kouri kite ou, mwen menm mwen p'ap janm f sa.
MK 14:30 Jezi reponn li: -Sa m'ap di ou la a, se vre wi: Jdi a menm, pandan lannwit sa a, anvan kk chante de fwa, wa gen tan di twa fwa ou pa janm konnen mwen.
MK 14:31 Men, Py te kenbe la, li t'ap di: -Menm si m' ta dwe mouri av ou, mwen p'ap janm di sa. Tout lt disip yo t'ap di menm bagay la tou.
MK 14:32 Apre sa, yo rive yon kote yo rele Jetsemane. Jezi di disip li yo: -Chita la, mwen pral lapriy pi devan.
MK 14:33 Li pran Py, Jak ak Jan av li. Lamenm, li santi yon frison nan rl do l' ak yon k sere ki pran li.
MK 14:34 Li di yo: -Mwen gen lapenn anpil. Mwen santi se mouri mwen vle mouri. Rete la a, pa kite dmi pran nou.
MK 14:35 Li ale yon ti kras pi lwen, li lage k l' fas at, li lapriy; li mande si se te posib pou l' pa ta bezwen soufri tout soufri sa a.
MK 14:36 Li t'ap di: -O! Papa mwen, nanpwen anyen ou pa kapab f. Tanpri souple, wete gode soufrans sa a devan je mwen. Men, f sa ou menm ou vle a. Pa f sa mwen menm mwen ta vle a.
MK 14:37 Li tounen b kot disip li yo, li jwenn yo tou twa ap dmi. Li di Py konsa: -Simon! W'ap dmi? Ou pa t' kapab rete je kl menm yon ti moman?
MK 14:38 Pa dmi, tande! Lapriy f pou nou pa tonbe anba tantasyon. Lespri nou byen dispoze, men se k nou ki fb.
MK 14:39 Li kite yo ank, li al f menm lapriy a.
MK 14:40 Apre sa, li retounen. Li jwenn yo ap dmi ank paske yo pa t' kapab kenbe je yo louvri. Yo pa t' konn sa pou yo te reponn li.
MK 14:41 L l' tounen twazym fwa a, li di yo: -N'ap dmi toujou? N'ap poze k nou toujou? Sa ase koulye a. L a rive; men yo pral lage Moun Bondye voye nan lach a nan men mechan yo.
MK 14:42 Leve non. Ann ale. Men moun k'ap trayi m' lan ap vini.
MK 14:43 Jezi t'ap pale toujou l Jida, yonn nan douz disip yo, vin rive. Li te gen yon bann moun ki te gen nepe ak baton nan men yo avk li: se chf prt yo ak dirkt lalwa yo ki te voye yo avk li.
MK 14:44 Jida, nonm ki t'ap trayi Jezi a, te gen dizon ak yo pou l' ba yo yon siyal. Li te di yo: -Moun n'a w m' bo a se li menm n'ap chache a. Mete men sou li, mennen li ale, pa kite l' chape.
MK 14:45 Rive Jida rive, li pwoche b kot Jezi, li di li: -Mt! Epi li bo li.
MK 14:46 Menm l a, moun yo mete men sou Jezi, yo arete li.
MK 14:47 Yonn nan disip yo rale nepe l', li frape domestik granprt la; li koupe yon zry li.
MK 14:48 Jezi pran lapawl, li di yo: -Nou vin dy m' ak nepe, ak baton, tankou si m' te yon ansasen.
MK 14:49 Men, touljou mwen te la nan mitan nou, mwen t'ap pale nan tanp lan; l sa a nou pa t' janm arete mwen. Men, tou sa pase konsa pou sa ki ekri a ka rive vre.
MK 14:50 L sa a tout disip yo kite l', yo pran kouri.
MK 14:51 Te gen yon jenn gason ki t'ap swiv Jezi; li te gen yon dra ase sou li. Yo mete men sou msye.
MK 14:52 Men, li lage dra a, li chape nan men yo toutouni.
MK 14:53 Yo mennen Jezi kay granprt la. Se la tout chf prt yo, chf fanmi yo ak dirkt lalwa yo te reyini.
MK 14:54 Py t'ap swiv Jezi yon ti jan lwen lwen. Li antre jouk nan fon lakou kay granprt la. Li te chita avk gad yo b dife a, li t'ap chofe k li.
MK 14:55 Chf prt yo ak tout manm Gran Konsy jwif yo t'ap chache yon manti pou yo te f sou Jezi pou yo te kondannen l' am, men yo pa t' kapab jwenn anyen menm.
MK 14:56 Anpil moun te vin f manti sou li. Men, pawl yo pa t' dak.
MK 14:57 L sa a, kk moun leve kanpe, yo f manti sa a sou li:
MK 14:58 -Nou te tande l' di: m'a kraze tanp moun te f a, epi nan twa jou m'a bati yon lt tanp moun pa ka f.
MK 14:59 Menm sou pwen sa a yo pa t' dak.
MK 14:60 L sa a, granprt la leve nan mitan asanble a, li poze Jezi keksyon, li di l' konsa: -Ou pa reponn anyen? Kisa mesye yo ap di sou ou konsa?
MK 14:61 Jezi pa louvri bouch li, li pa reponn anyen. Granprt la keksyonnen li ank, li mande l': -Eske se ou ki Kris la, Pitit Bondye ki merite lwanj la?
MK 14:62 Jezi reponn li: -Wi, se mwen menm. Nou gen pou nou w m', mwen menm, Moun Bondye voye nan lach a, chita sou b dwat Bondye ki gen pouvwa a, n'a w m' tou ap vini anwo nwaj yo nan syl la.
MK 14:63 L sa a, granprt la chire rad ki te sou li a, li di: -Sa nou bezwen temwen ank f?
MK 14:64 Nou sot tande jan l' pale mal sou Bondye. Sa nou di nan sa? Yo tout deklare Jezi koupab, yo di li merite lanm.
MK 14:65 Kk ladan yo tonbe krache sou li, yo bouche je l', yo pran ba l' koutpwen. Lfini yo di li: -Si ou konnen di nou ki moun k'ap f ou sa? Menm gad yo pran bay Jezi souflt.
MK 14:66 Antan Py te anba nan lakou a, yonn nan svant granprt la vin rive.
MK 14:67 Li w Py ap chofe, li gade l' byen. Li di l' konsa: -Ou menm tou, ou te avk Jezi, moun Nazart la?
MK 14:68 Py reponn: -Mwen pa konnen. Mwen pa konprann sa ou vle di la a. Epi Py soti pou li al nan pys devan kay la. Menm l a, yon kk chante.
MK 14:69 Menm svant lan w l' ank. Li pran di moun ki te la yo: -Nonm sa a f pati moun sa yo wi.
MK 14:70 Men Py demanti l' ank. Yon kad apre, moun ki te la yo di Py ank: -Se vre, monch. Ou f pati moun sa yo, ou se moun Galile.
MK 14:71 L sa a, Py kmanse di: -Mwen mande Bondye nenpt bagay rive m' si m' manti: mwen pa konnen nonm n'ap pale la a.
MK 14:72 Menm l a, kk la chante yon dezym fwa. L sa a Py vin chonje pawl Jezi te di l' la: anvan kk chante de fwa, w'a gen tan di twa fwa ou pa janm konnen mwen. Epi li tonbe kriye.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Haitian Creole Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some deliverance ministries. Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free, Jn 8:31-32. So if the Son sets you free, you will be free indeed, Jn 8:36.