Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

2 Samuel 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2SAM 13:1 [] Meta de tauta Abessalwm o uioV tou Dabid eicen adelfhn wraian, onomati Qamar, kai hgaphsen authn Amnwn o uioV tou Dabid.
2SAM 13:2 Kai epasce toson o Amnwn, wste hrrwsthse dia thn adelfhn autou Qamar× dioti hto parqenoV, kai efaineto eiV ton Amnwn duskolwtaton na praxh ti eiV authn.
2SAM 13:3 eice de o Amnwn filon, onomazomenon Iwnadab, uion tou Samaa, adelfou tou Dabid× hto de o Iwnadab anqrwpoV panourgoV sfodra.
2SAM 13:4 Kai eipe proV auton, Dia ti su, uie tou basilewV, adunateiV toson apo hmeraV eiV hmeran; den qeleiV fanerwsei touto proV eme; Kai eipe proV auton o Amnwn, Agapw Qamar, thn adelfhn Abessalwm tou adelfou mou.
2SAM 13:5 Kai o Iwnadab eipe proV auton, Plagiason epi thV klinhV sou kai prospoihqhti ton arrwston× kai otan o pathr sou elqh na se idh, eipe proV auton, AV elqh, parakalw, Qamar h adelfh mou, kai aV moi dwsh na fagw, kai aV etoimash emprosqen mou to faghton, dia na idw kai na fagw ek thV ceiroV authV.
2SAM 13:6 Kai eplagiasen o Amnwn kai prosepoihqh ton arrwston× kai ote hlqen o basileuV na idh auton, eipen o Amnwn proV ton basilea, AV elqh, parakalw, Qamar h adelfh mou, kai aV kamh emprosqen mou duo kolluria, dia na fagw ek thV ceiroV authV.
2SAM 13:7 Kai apesteilen o Dabid eiV ton oikon proV thn Qamar, legwn, Upage twra eiV ton oikon tou adelfou sou Amnwn, kai etoimason eiV auton faghton.
2SAM 13:8 Kai uphgen h Qamar eiV ton oikon tou adelfou authV Amnwn, ostiV hto plagiasmenoV× kai elabe to aleuron kai ezumwse kai ekame kolluria emprosqen autou kai eyhse ta kolluria.
2SAM 13:9 Epeita elabe to thganion kai ekenwsen auta emprosqen autou× plhn den hqelhse na fagh. Kai eipen o Amnwn, Ekbalete panta anqrwpon ap' emprosqen mou. Kai exhlqon ap' autou panteV.
2SAM 13:10 Kai eipen o Amnwn proV thn Qamar, Fere to faghton eiV ton koitwna, dia na fagw ek thV ceiroV sou. Kai h Qamar elabe ta kolluria, ta opoia ekame, kai eferen eiV ton koitwna proV Amnwn ton adelfon authV.
2SAM 13:11 Kai ote prosefere proV auton dia na fagh, epiasen authn kai eipe proV authn, Elqe, koimhqhti met' emou, adelfh mou.
2SAM 13:12 H de eipe proV auton, Mh, adelfe mou, mh me tapeinwshV× dioti den prepei toiouton pragma na geinh en tw Israhl× mh kamhV thn afrosunhn tauthn×
2SAM 13:13 kai egw pwV qelw apaleiyei to oneidoV mou; alla kai su qeleiV eisqai wV eiV ek twn afronwn en tw Israhl× twra loipon, parakalw, lalhson proV ton basilea× dioti den qelei me arnhqh eiV se.
2SAM 13:14 Den hqelhsen omwV na eisakoush thV fwnhV authV× all' uperiscusaV ekeinhV, ebiasen authn kai ekoimhqh met' authV.
2SAM 13:15 Tote o Amnwn emishsen authn misoV mega sfodra× wste to misoV, me to opoion emishsen authn, hto megalhteron para thn agaphn, me thn opoian hgaphsen authn. Kai eipe proV authn o Amnwn, Shkwqhti, upage.
2SAM 13:16 H de eipe proV auton, Den einai aitia× to kakon touto, to na mh apobalhV, einai megalhteron tou allou, to opoion epraxaV eiV eme. Den hqelhsen omwV na eisakoush authV.
2SAM 13:17 Kai ekraxe ton neon autou ton uphretounta auton kai eipen, Ekbale twra tauthn ap' emou exw, kai moclwson thn quran katopin authV.
2SAM 13:18 Hto de endedumenh citwna poikilocroun× dioti ai qugatereV tou basilewV, ai parqenoi, toiauta ependumata eneduonto. Kai exebalen authn exw o uphrethV autou kai emoclwse thn quran katopin authV.
2SAM 13:19 Labousa de h Qamar stakthn epi thV kefalhV authV, kai diascisasa ton ef' authV citwna ton poikilocroun, kai balousa taV ceiraV authV epi thV kefalhV authV, aphrceto, poreuomenh kai krazousa.
2SAM 13:20 Kai eipe proV authn Abessalwm o adelfoV authV, MhpwV Amnwn o adelfoV sou eureqh meta sou; plhn twra siwphson, adelfh mou× adelfoV sou einai mh kataqlibe thn kardian sou dia to pragma touto. H Qamar loipon ekaqhto chreuousa en tw oikw tou adelfou authV Abessalwm.
2SAM 13:21 [] AkousaV de o basileuV Dabid panta tauta ta pragmata, equmwqh sfodra.
2SAM 13:22 O de Abessalwm den elalhse meta tou Amnwn oute kalon oute kakon× dioti emisei o Abessalwm ton Amnwn, epeidh etapeinwse thn adelfhn autou Qamar.
2SAM 13:23 Kai meta duo oloklhra eth, o Abessalwm eice koureutaV en Baal-aswr, htiV einai plhsion tou Efraim, kai prosekalesen o Abessalwm pantaV touV uiouV tou basilewV.
2SAM 13:24 Kai hlqen o Abessalwm proV ton basilea kai eipen, Idou, twra, o douloV sou ecei koureutaV× aV elqh, parakalw, o basileuV kai oi douloi autou meta tou doulou sou.
2SAM 13:25 Kai eipen o basileuV proV ton Abessalwm, Ouci, uie mou, aV mh elqwmen twra panteV, dia na mh hmeqa baroV eiV se. Kai ebiasen auton, plhn den hqelhse na upagh, all' euloghsen auton.
2SAM 13:26 Tote eipen o Abessalwm, An oci, aV elqh kan meq' hmwn Amnwn, o adelfoV mou. Kai eipen o basileuV proV auton, Dia ti na elqh meta sou;
2SAM 13:27 plhn o Abessalwm ebiasen auton, wste apesteile met' autou ton Amnwn kai pantaV touV uiouV tou basilewV.
2SAM 13:28 Tote prosetaxen o Abessalwm touV uphretaV autou legwn. Idete twra otan eufranqh h kardia tou Amnwn ek tou oinou, kai eipw proV esaV, Pataxate ton Amnwn, tote qanatwsate auton× mh fobeisqe× den eimai egw ostiV saV prostazw; andrizesqe kai ginesqe uioi dunamewV.
2SAM 13:29 Kai ekamon oi uphretai tou Abessalwm proV ton Amnwn, wV prosetaxen o Abessalwm. Tote shkwqenteV panteV oi uioi tou basilewV, ekaqhsan ekastoV epi thV hmionou autou kai efugon.
2SAM 13:30 [] Enw de outoi hsan kaq' odon, h fhmh efqase proV ton Dabid, legousa, O Abessalwm epataxe pantaV touV uiouV tou basilewV, kai den enapeleifqh ex autwn oude eiV.
2SAM 13:31 Tote shkwqeiV o basileuV diescise ta imatia autou kai eplagiase kata ghV× kai panteV oi douloi autou oi periestwteV diescisan ta imatia autwn.
2SAM 13:32 Kai apekriqh Iwnadab, o uioV tou Samaa, adelfou tou Dabid, kai eipen, AV mh legh o kurioV mou oti eqanatwqhsan panteV oi neoi, oi uioi tou basilewV× dioti o Amnwn monoV apeqanen× epeidh o Abessalwm eicen apofasisei touto, af' hV hmeraV etapeinwse Qamar thn adelfhn autou×
2SAM 13:33 twra loipon aV mh balh o kurioV mou o basileuV to pragma en th kardia autou, legwn oti panteV oi uioi tou basilewV apeqanon× dioti o Amnwn monoV apeqanen.
2SAM 13:34 O de Abessalwm efuge. Kai uywsaV o neoV, o skopoV, touV ofqalmouV autou, eide, kai idou, laoV poluV eporeueto dia thV odou opisqen autou kata to pleuron tou orouV.
2SAM 13:35 Kai eipen o Iwnadab proV ton basilea, Idou, oi uioi tou basilewV ercontai kata ton logon tou doulou sou, outwV egeine.
2SAM 13:36 Kai wV eteleiwse lalwn, idou, oi uioi tou basilewV hlqon kai uywsan thn fwnhn autwn kai eklausan× kai o basileuV eti, kai panteV oi douloi autou eklausan klauqmon megan sfodra.
2SAM 13:37 O de Abessalwm efuge kai uphge proV ton Qalmai, uion tou Ammioud, basilea thV Gessour× kai epenqhsen o Dabid dia ton uion autou pasaV taV hmeraV.
2SAM 13:38 O Abessalwm loipon efuge kai uphgen eiV Gessour, kai hto ekei tria eth.
2SAM 13:39 Epepoqhse de o basileuV Dabid na upagh proV ton Abessalwm, dioti eice parhgorhqh dia ton qanaton tou Amnwn.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.