Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

2 Chronicles 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

2CHRON 32:1 [] Meta ta pragmata tauta kai thn alhqeian tauthn, hlqe Sennaceireim o basileuV thV AssuriaV, kai eishlqen eiV ton Ioudan kai estratopedeusen enantion twn ocurwn polewn kai eipe na upotaxh autaV eiV eauton.
2CHRON 32:2 Kai idwn o EzekiaV, oti o Sennaceireim hlqe kai o skopoV autou hto na polemhsh enantion thV Ierousalhm,
2CHRON 32:3 sunebouleuqh meta twn arcontwn autou kai meta twn dunatwn autou, na emfraxh ta udata twn phgwn twn exw thV polewV× kai sunhrghsan met' autou.
2CHRON 32:4 Kai sunhcqh laoV poluV, kai enefraxan pasaV taV phgaV kai ton potamon ton reonta dia mesou thV ghV, legwn, Dia ti elqonteV oi basileiV thV AssuriaV na eurwsin udwr polu;
2CHRON 32:5 EndunamwqeiV eti anwkodomhsen olon to teicoV to kecalasmenon kai uywsen ewV twn purgwn, kai allo teicoV exw kai epeskeuase thn Millw thV polewV Dabid, kai ekamen opla polla kai qureouV.
2CHRON 32:6 Kai ebale polemarcouV epi ton laon, kai sunhqroisen autouV proV eauton eiV thn plateian thV pulhV thV polewV kai elalhse kata thn kardian autwn, legwn,
2CHRON 32:7 Endunamousqe kai andrizesqe, mh fobhqhte mhde ptohqhte apo proswpou tou basilewV thV AssuriaV, kai apo proswpou pantoV tou plhqouV tou met' autou× dioti pleioteroi einai meq' hmwn para met' autou×
2CHRON 32:8 met' autou einai bracioneV sarkinoi meq' hmwn de einai KurioV o QeoV hmwn, dia na bohqh hmaV kai na machtai taV macaV hmwn. Kai eneqarrunqh o laoV eiV touV logouV Ezekiou tou basilewV tou Iouda.
2CHRON 32:9 [] Meta tauta apesteilen o Sennaceireim basileuV thV AssuriaV touV doulouV autou eiV Ierousalhm, autoV de, ecwn meq' eautou pasan thn dunamin autou, epoliorkei thn LaceiV, proV Ezekian ton basilea tou Iouda, kai proV panta ton Ioudan ton en Ierousalhm, legwn,
2CHRON 32:10 Outw legei Sennaceireim o basileuV thV AssuriaV× EiV ti pepoiqoteV kaqhsqe, poliorkoumenoi en Ierousalhm;
2CHRON 32:11 Den saV apata o EzekiaV dia na saV paradwsh eiV qanaton apo peinhV kai apo diyhV, legwn, KurioV o QeoV hmwn qelei eleuqerwsei hmaV ek thV ceiroV tou basilewV thV AssuriaV;
2CHRON 32:12 AutoV outoV o EzekiaV den eshkwse touV uyhlouV autou topouV kai ta qusiasthria autou kai eipe proV ton Ioudan kai proV ton Ierousalhm, legwn, Emprosqen enoV monon qusiasthriou qelete proskunei kai ep' auto qelete qumiazei;
2CHRON 32:13 Den exeurete ti epraxa egw kai oi patereV mou eiV pantaV touV laouV thV ghV; hdunhqhsan oi qeoi twn eqnwn thV ghV na lutrwswsi touV topouV autwn ek thV ceiroV mou;
2CHRON 32:14 TiV ek pantwn twn qewn twn eqnwn ekeinwn, ta opoia oi patereV mou exwloqreusan, hdunhqh na lutrwsh ton laon autou ek thV ceiroV mou, wste na dunhqh o QeoV umwn na lutrwsh umaV ek thV ceiroV mou;
2CHRON 32:15 Twra loipon aV mh saV plana o EzekiaV, kai aV mh saV apata outwV, kai mh pisteuete auton× dioti oudeiV qeoV oudenoV eqnouV h basileiaV hdunhqh na lutrwsh ton laon autou ek thV ceiroV mou kai ek thV ceiroV twn paterwn mou× polu oligwteron o QeoV saV qelei saV lutrwsei ek thV ceiroV mou.
2CHRON 32:16 Kai perissotera eti elalhsan oi douloi autou enantion Kuriou tou Qeou kai enantion tou doulou autou Ezekiou.
2CHRON 32:17 Kai epistolaV egraye dia na oneidish Kurion ton Qeon tou Israhl kai na lalhsh kat' autou, legwn, KaqwV oi qeoi twn eqnwn thV ghV den elutrwsan ton laon autwn ek thV ceiroV mou, outw kai o QeoV tou Ezekiou den qelei lutrwsei ton laon autou ek thV ceiroV mou.
2CHRON 32:18 Tote ebohsan Ioudaisti, meta fwnhV megalhV, proV ton laon thV Ierousalhm ton epi tou teicouV, dia na fobiswsin autouV kai na taraxwsin autouV, opwV kurieuswsi thn polin×
2CHRON 32:19 kai elalhsan kata tou Qeou thV Ierousalhm, kaqwV kata twn qewn twn lawn thV ghV, oitineV einai erga ceirwn anqrwpwn.
2CHRON 32:20 Kai proseuchqh peri toutwn EzekiaV o basileuV kai HsaiaV o profhthV, o uioV tou AmwV, kai ebohsan proV ton ouranon.
2CHRON 32:21 Kai apesteile KurioV aggelon, ostiV hfanise pantaV touV dunatouV en iscui kai touV arcontaV kai touV strathgouV en tw stratopedw tou basilewV thV AssuriaV. Kai epestreye me kathscummenon proswpon eiV thn ghn autou. Kai ote eishlqen eiV ton oikon tou qeou autou, oi exelqonteV ek twn splagcnwn autou eqanatwsan auton ekei en macaira.
2CHRON 32:22 Kai eswsen o KurioV ton Ezekian kai touV katoikouV thV Ierousalhm ek thV ceiroV Sennaceireim tou basilewV thV AssuriaV kai ek thV ceiroV pantwn, kai hsfalisen autouV kukloqen.
2CHRON 32:23 Kai eferan polloi dwra proV ton Kurion eiV Ierousalhm kai polutima pragmata proV Ezekian ton basilea tou Iouda× kai emegalunqh ektote enwpion pantwn twn eqnwn.
2CHRON 32:24 [] Kat' ekeinaV taV hmeraV hrrwsthsen o EzekiaV ewV qanatou× kai proseuchqh eiV ton Kurion× kai ephkousen autou kai edwken eiV auton shmeion.
2CHRON 32:25 Plhn den antapedwken o EzekiaV kata thn eiV auton euergesian× dioti ephrqh h kardia autou× oqen ephlqen orgh ep' auton kai epi ton Ioudan kai thn Ierousalhm.
2CHRON 32:26 Kai etapeinwqh o EzekiaV dia thn eparsin thV kardiaV autou, autoV kai oi katoikoi thV Ierousalhm, kai den hlqen ep' autouV h orgh tou Kuriou en taiV hmeraiV tou Ezekiou.
2CHRON 32:27 Apekthse de o EzekiaV plouton kai doxan pollhn sfodra× kai ekamen eiV eauton qhsaurouV arguriou kai crusiou kai liqwn polutimwn kai arwmatwn kai aspidwn kai pantoV eidouV skeuwn epiqumhtwn×
2CHRON 32:28 kai apoqhkaV dia to eisodhma tou sitou kai tou oinou kai tou elaiou× kai staulouV dia pan eidoV kthnwn kai mandraV dia poimnia.
2CHRON 32:29 Kai ekamen eiV eauton poleiV kai apekthse probata kai boaV eiV plhqoV× dioti o QeoV edwken eiV auton periousian pollhn sfodra.
2CHRON 32:30 Efraxen eti autoV o EzekiaV thn anw exodon twn udatwn tou Giwn, kai dihuqunen auta katw proV dusmaV thV polewV Dabid. Kai euwdwqh o EzekiaV eiV panta ta erga autou.
2CHRON 32:31 Epi twn presbewn omwV twn arcontwn thV BabulwnoV, oitineV esteilan proV auton dia na ereunhswsi peri tou qaumatoV tou genomenou en th gh, o QeoV egkatelipen auton, dia na dokimash auton, wste na gnwrish panta ta en th kardia autou.
2CHRON 32:32 Ai de loipai praxeiV tou Ezekiou kai ta eleh autou, idou, einai gegrammena en th orasei Hsaiou tou profhtou, uiou tou AmwV, en tw bibliw twn basilewn Iouda kai Israhl.
2CHRON 32:33 Kai ekoimhqh o EzekiaV meta twn paterwn autou, kai eqayan auton en tw uyhloterw twn tafwn twn uiwn Dabid× kai paV o IoudaV kai oi katoikoi thV Ierousalhm ekamon eiV auton timaV en tw qanatw autou× ebasileuse de ant' autou ManasshV o uioV autou.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.