Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Joshua 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

JOSH 24:1 [] Kai sunhqroisen o IhsouV pasaV taV fulaV tou Israhl en Sucem, kai sunekalese touV presbuterouV tou Israhl kai touV archgouV autwn kai touV kritaV autwn kai touV arcontaV autwn× kai parestaqhsan enwpion tou Qeou.
JOSH 24:2 Kai eipen o IhsouV proV panta ton laon, Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× peran tou potamou katwkhsan ap' archV oi patereV saV, Qarra o pathr tou Abraam kai o pathr tou Nacwr, kai elatreusan allouV qeouV.
JOSH 24:3 Kai elabon ton patera saV ton Abraam ek tou peran tou potamou, kai wdhghsa auton dia pashV thV ghV Canaan, kai eplhquna to sperma autou, kai edwka ton Isaak eiV auton.
JOSH 24:4 Kai eiV ton Isaak edwka ton Iakwb kai ton Hsau× kai edwka eiV ton Hsau to oroV Sheir, dia na klhronomhsh auto× o de Iakwb kai oi uioi autou katebhsan eiV thn Aigupton.
JOSH 24:5 Kai apesteila ton Mwushn kai ton Aarwn, kai epataxa thn Aigupton dia plhgwn, taV opoiaV ekamon en mesw authV, kai meta tauta exhgagon umaV.
JOSH 24:6 Kai afou exhgagon touV pateraV umwn ex Aiguptou, hlqete eiV thn qalassan× kai katediwxan oi Aiguptioi opisw twn paterwn umwn me amaxaV kai ippouV eiV thn qalassan thn Eruqran×
JOSH 24:7 kai ebohsan proV Kurion kai autoV eqese skotoV anameson umwn kai twn Aiguptiwn, kai ephgagen ep' autouV thn qalassan kai ekaluyen autouV, kai oi ofqalmoi umwn eidon ti ekamon en th Aiguptw× kai katwkhsate en th erhmw hmeraV pollaV.
JOSH 24:8 Kai saV efera eiV thn ghn twn Amorraiwn, twn katoikountwn peran tou Iordanou, kai saV epolemhsan kai paredwka autouV eiV taV ceiraV saV, kai kateklhronomhsate thn ghn autwn, kai exwloqreusa autouV ap' emprosqen saV.
JOSH 24:9 Kai eshkwqh Balak o uioV tou Sepfwr, basileuV tou Mwab, kai epolemhse proV ton Israhl× kai aposteilaV prosekalese ton Balaam uion tou Bewr dia na saV katarasqh×
JOSH 24:10 all' egw den hqelhsa na akousw ton Balaam× malista de kai saV euloghse, kai saV hleuqerwsa ek twn ceirwn autou.
JOSH 24:11 Kai diebhte ton Iordanhn kai hlqete eiV Iericw× kai saV epolemhsan oi andreV thV Iericw, oi Amorraioi kai oi Ferezaioi kai oi Cananaioi kai oi Cettaioi kai oi Gergesaioi, oi Euaioi kai oi Iebousaioi× kai paredwka autouV eiV taV ceiraV saV.
JOSH 24:12 Kai exapesteila emprosqen saV taV sfhkaV, kai exediwxan autouV ap' emprosqen saV, touV duo basileiV twn Amorraiwn× ouci dia thV macairaV sou oude dia tou toxou sou.
JOSH 24:13 Kai edwka eiV esaV ghn, eiV thn opoian den ekopiasate, kai poleiV taV opoiaV den ektisate, kai katwkhsate en autaiV× kai trwgete ampelwnaV kai elaiwnaV, touV opoiouV den efuteusate.
JOSH 24:14 Twra loipon fobhqhte ton Kurion kai latreusate auton en akeraiothti kai alhqeia× kai apobalete touV qeouV, touV opoiouV elatreusan oi patereV saV peran tou potamou kai en th Aiguptw, kai latreusate ton Kurion.
JOSH 24:15 [] All' ean den areskh eiV esaV na latreuhte ton Kurion, eklexate shmeron poion qelete na latreuhte× h touV qeouV, touV opoiouV elatreusan oi patereV saV peran tou potamou, h touV qeouV twn Amorraiwn, eiV twn opoiwn thn ghn katoikeite× egw omwV kai o oikoV mou qelomen latreuei ton Kurion.
JOSH 24:16 Kai apekriqh o laoV legwn, Mh genoito na afhswmen ton Kurion, dia na latreuswmen allouV qeouV×
JOSH 24:17 dioti KurioV o QeoV hmwn, autoV anebibasen hmaV kai touV pateraV hmwn ek ghV Aiguptou, ex oikou douleiaV, kai autoV ekamen enwpion hmwn ekeina ta shmeia ta megala, kai diefulaxen hmaV kaq' olhn thn odon thn opoian diwdeusamen, kai metaxu pantwn twn eqnwn dia twn opoiwn diebhmen×
JOSH 24:18 kai exediwxen o KurioV ap' emprosqen hmwn pantaV touV laouV kai touV AmorraiouV touV katoikountaV en th gh× kai hmeiV qelomen latreuei ton Kurion× dioti autoV einai QeoV hmwn.
JOSH 24:19 Kai eipen o IhsouV proV ton laon, Den qelete dunhqh na latreuhte ton Kurion× dioti autoV einai QeoV agioV× einai QeoV zhlwthV× den qelei sugcwrhsei taV anomiaV saV kai taV amartiaV saV×
JOSH 24:20 dioti qelete egkataleiyei ton Kurion kai latreusei xenouV QeouV× tote strafeiV qelei saV kakwsei kai qelei saV exoloqreusei, afou saV agaqopoihse.
JOSH 24:21 Kai eipen o laoV eiV ton Ihsoun, Ouci× alla ton Kurion qelomen latreuei.
JOSH 24:22 Kai eipen o IhsouV proV ton laon, SeiV eisqe martureV eiV eautouV oti seiV exelexate eiV eautouV ton Kurion, dia na latreuhte auton. Kai ekeinoi eipon, MartureV.
JOSH 24:23 Twra loipon apobalete touV xenouV qeouV, touV en tw mesw umwn, kai klinate thn kardian umwn proV Kurion ton Qeon tou Israhl.
JOSH 24:24 Kai eipen o laoV proV ton Ihsoun, Kurion ton Qeon hmwn qelomen latreuei kai eiV thn fwnhn autou qelomen upakouei.
JOSH 24:25 Kai ekamen o IhsouV diaqhkhn proV ton laon en th hmera ekeinh, kai eqesen eiV autouV nomon kai krisin en Sucem.
JOSH 24:26 Kai egrayen o IhsouV touV logouV toutouV en tw bibliw tou nomou tou Qeou× kai labwn liqon megan, esthsen auton ekei upo thn drun, thn plhsion tou agiasthriou tou Kuriou.
JOSH 24:27 Kai eipen o IhsouV proV panta ton laon, Idou, o liqoV outoV qelei eisqai eiV umaV eiV marturion, dioti autoV hkouse pantaV touV logouV tou Kuriou touV opoiouV elalhse proV hmaV× qelei eisqai loipon eiV marturion eiV esaV, dia na mh arnhqhte ton Qeon saV.
JOSH 24:28 Kai apesteilen o IhsouV ton laon, ekaston eiV thn klhronomian autou.
JOSH 24:29 [] Kai meta ta pragmata tauta, eteleuthsen IhsouV o uioV tou Nauh, o douloV tou Kuriou, hlikiaV ekaton deka etwn.
JOSH 24:30 Kai eqayan auton en toiV orioiV thV klhronomiaV autou en Famnaq-sarac, htiV einai en tw orei Efraim, proV borran tou orouV GaaV.
JOSH 24:31 Kai elatreusen o Israhl ton Kurion pasaV taV hmeraV tou Ihsou kai pasaV taV hmeraV twn presbuterwn, oitineV epezhsan meta ton Ihsoun kai oitineV egnwrisan panta ta erga tou Kuriou, osa ekamen uper tou Israhl.
JOSH 24:32 Ta de osta tou Iwshf, ta opoia anebibasan oi uioi Israhl ex Aiguptou, eqayan en Sucem, en th meridi tou agrou thn opoian hgorasen o Iakwb para twn uiwn tou Emmwr, patroV tou Sucem, di' ekaton arguria, kai egeine klhronomia twn uiwn Iwshf.
JOSH 24:33 Kai eteleuthsen Eleazar o uioV tou Aarwn, kai eqayan auton en tw lofw tou FineeV tou uiou autou, ostiV edoqh eiV auton ek tw orei Efraim.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.