Back to Modern Greek Bible online homepage (Contents Page of Online Bible)

 

Luke 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LK 24:1 [] Thn de prwthn hmeran thV ebdomadoV, enw hto orqroV baquV, hlqon eiV to mnhma ferousai ta opoia htoimasan arwmata, kai allai tineV met' autwn.
LK 24:2 Euron de ton liqon apokekulismenon apo tou mnhmeiou,
LK 24:3 kai eiselqousai den euron to swma tou Kuriou Ihsou.
LK 24:4 Kai enw hsan en aporia peri toutou, idou, duo andreV estaqhsan emprosqen autwn me imatia astraptonta.
LK 24:5 KaqwV de autai efobhqhsan kai eklinon to proswpon eiV thn ghn, eipon proV autaV× Ti zhteite ton zwnta meta twn nekrwn;
LK 24:6 den einai edw, all' anesth× enqumhqhte pwV elalhse proV esaV, enw hto eti en th Galilaia,
LK 24:7 legwn oti prepei o UioV tou anqrwpou na paradoqh eiV ceiraV anqrwpwn amartwlwn kai na staurwqh kai thn trithn hmeran na anasthqh.
LK 24:8 Kai enequmhqhsan touV logouV autou.
LK 24:9 Kai afou upestreyan apo tou mnhmeiou, aphggeilan tauta panta proV touV endeka kai pantaV touV loipouV.
LK 24:10 Hsan de h Magdalhnh Maria kai Iwanna kai Maria h mhthr tou Iakwbou kai ai loipai met' autwn, aitineV elegon tauta proV touV apostolouV.
LK 24:11 Kai oi logoi autwn efanhsan enwpion autwn wV fluaria, kai den episteuon eiV autaV.
LK 24:12 O de PetroV shkwqeiV edramen eiV to mnhmeion, kai parakuyaV blepei ta sabana keimena mona, kai anecwrhse, qaumazwn kaq' eauton to gegonoV.
LK 24:13 [] Kai idou, duo ex autwn eporeuonto en auth th hmera eiV kwmhn onomazomenhn EmmaouV, apecousan exhkonta stadia apo Ierousalhm.
LK 24:14 Kai autoi wmiloun proV allhlouV peri pantwn twn sumbebhkotwn toutwn.
LK 24:15 Kai enw wmiloun kai sundielegonto, plhsiasaV kai autoV o IhsouV eporeueto met' autwn×
LK 24:16 all' oi ofqalmoi autwn ekratounto dia na mh gnwriswsin auton.
LK 24:17 Eipe de proV autouV× TineV einai oi logoi outoi, touV opoiouV sunomileite proV allhlouV peripatounteV, kai eisqe skuqrwpoi;
LK 24:18 ApokriqeiV de o eiV, onomazomenoV KleopaV, eipe proV auton× Su monoV paroikeiV en Ierousalhm kai den emaqeV ta genomena en auth en taiV hmeraiV tautaiV;
LK 24:19 Kai eipe proV autouV× Poia; Oi de eipon proV auton× Ta peri Ihsou tou Nazwraiou, ostiV estaqh anhr profhthV dunatoV en ergw kai logw enwpion tou Qeou kai pantoV tou laou,
LK 24:20 kai pwV paredwkan auton oi arciereiV kai oi arconteV hmwn eiV katadikhn qanatou kai estaurwsan auton.
LK 24:21 hmeiV de hlpizomen oti autoV einai o mellwn na lutrwsh ton Israhl× alla kai proV toutoiV pasi trith hmera einai shmeron auth, afou egeinan tauta.
LK 24:22 Alla kai gunaikeV tineV ex hmwn exeplhxan hmaV, aitineV uphgon thn aughn eiV to mnhmeion,
LK 24:23 kai mh eurousai to swma autou, hlqon legousai oti eidon kai optasian aggelwn, oitineV legousin oti autoV zh.
LK 24:24 Kai tineV twn umeterwn uphgon eiV to mnhmeion kai euron outw, kaqwV kai ai gunaikeV eipon, auton omwV den eidon.
LK 24:25 Kai autoV eipe proV autouV× W anohtoi kai bradeiV thn kardian eiV to na pisteuhte eiV panta osa elalhsan oi profhtai×
LK 24:26 den eprepe na paqh tauta o CristoV kai na eiselqh eiV thn doxan autou;
LK 24:27 Kai arcisaV apo MwusewV kai apo pantwn twn profhtwn, dihrmhneuen eiV autouV ta peri eautou gegrammena en pasaiV taiV grafaiV.
LK 24:28 Kai eplhsiasan eiV thn kwmhn opou eporeuonto, kai autoV prosepoieito oti upagei makrotera×
LK 24:29 kai parebiasan auton, legonteV× Meinon meq' hmwn, dioti plhsiazei h espera kai eklinen h hmera. Kai eishlqe dia na meinh met' autwn.
LK 24:30 Kai afou ekaqhse met' autwn eiV thn trapezan, labwn ton arton euloghse kai koyaV ediden eiV autouV.
LK 24:31 Autwn de dihnoicqhsan oi ofqalmoi, kai egnwrisan auton. Kai autoV egeinen afantoV ap' autwn.
LK 24:32 Kai eipon proV allhlouV× Den ekaieto en umin h kardia hmwn, ote elalei proV hmaV kaq' odon kai maV exhgei taV grafaV;
LK 24:33 Kai shkwqenteV th auth wra upestreyan eiV Ierousalhm, kai euron sunhqroismenouV touV endeka kai touV met' autwn,
LK 24:34 oitineV elegon oti ontwV anesth o KurioV kai efanh eiV ton Simwna.
LK 24:35 Kai autoi dihgounto ta en th odw kai pwV egnwrisqh eiV autouV, enw ekopte ton arton.
LK 24:36 [] Enw de elaloun tauta, autoV o IhsouV estaqh en mesw autwn kai legei proV autouV× Eirhnh umin.
LK 24:37 Ekeinoi de ekplagenteV kai emfoboi genomenoi enomizon oti eblepon pneuma.
LK 24:38 Kai eipe proV autouV× Dia ti eisqe tetaragmenoi; kai dia ti anabainousin eiV taV kardiaV saV dialogismoi;
LK 24:39 idete taV ceiraV mou kai touV podaV mou, oti autoV egw eimai× yhlafhsate me kai idete, dioti pneuma sarka kai ostea den ecei, kaqwV eme qewreite econta.
LK 24:40 Kai touto eipwn, edeixen eiV autouV taV ceiraV kai touV podaV.
LK 24:41 Enw de autoi hpistoun eti apo thV caraV kai eqaumazon, eipe proV autouV× Ecete ti fagwsimon entauqa;
LK 24:42 Oi de edwkan eiV auton meroV optou icquoV kai apo khrhqran melitoV.
LK 24:43 Kai labwn enwpion autwn efagen.
LK 24:44 Eipe de proV autouV× Outoi einai oi logoi, touV opoiouV elalhsa proV umaV ote hmhn eti meq' umwn, oti prepei na plhrwqwsi panta ta gegrammena en tw nomw tou MwusewV kai profhtaiV kai yalmoiV peri emou.
LK 24:45 Tote dihnoixen autwn ton noun, dia na katalabwsi taV grafaV×
LK 24:46 kai eipe proV autouV oti outwV einai gegrammenon kai outwV eprepe na paqh o CristoV kai na anasthqh ek nekrwn th trith hmera,
LK 24:47 kai na khrucqh en tw onomati autou metanoia kai afesiV amartiwn eiV panta ta eqnh, ginomenhV archV apo Ierousalhm.
LK 24:48 SeiV de eisqe martureV toutwn.
LK 24:49 Kai idou, egw apostellw thn epaggelian tou PatroV mou ef' umaV× seiV de kaqhsate en th polei Ierousalhm ewsou enduqhte dunamin ex uyouV.
LK 24:50 [] Kai eferen autouV exw ewV eiV Bhqanian, kai uywsaV taV ceiraV autou euloghsen autouV.
LK 24:51 Kai enw eulogei autouV, apecwrisqh ap' autwn kai anefereto eiV ton ouranon.
LK 24:52 Kai autoi proskunhsanteV auton, upestreyan eiV Ierousalhm meta caraV megalhV,
LK 24:53 kai hsan diapantoV en tw ierw, ainounteV kai eulogounteV ton Qeon. Amhn.

 


Search the online bible

Back to Jesus Work Ministry main home page

Back to Jesus Work Ministry home for spiritual warfare and Christian deliverance ministry

Back to Jesus Work Ministry home for resources on Christian living

Christian deliverance and Spiritual warfare book 1

Christian deliverance and Spiritual warfare book 2

Christian deliverance and Spiritual warfare book 3

Christian deliverance and Spiritual warfare book 4

Spiritual warfare and Christian deliverance ministry classics

Other spiritual warfare and Christian deliverance resources on Jesus Work Ministry

Christian deliverance and spiritual warfare audio sermons (free Christian MP3 audio downloads)

Read online Bible - Modern Greek Bible online. Free online bible on SpiritualWarfare.JesusWork.org -An evangelical online ministry website of Jesus Work Ministry revealing biblical truth and recent errors on spiritual warfare and deliverance ministry principles. Wrong spiritual warfare is harmful when practiced. Avoid the snare of end-time false doctrine and its sad consequences. Free deliverance and spiritual warfare books, spiritual warfare sermons, spiritual warfare audio sermons (free Christian mp3 downloads) and other resources reveal what is bible based and false Christian spiritual warfare and Christian deliverance. Spiritual growth and Christian living resources on spiritual warfare and Christian deliverance ministry principles.

Essential resources for fellow evangelicals whether in Pentecostalism, charismatic movement, Baptist, Presbyterian, AG, AME, non-denominations, Christian fundamentalists, moderates and liberals. Non-evangelicals and non-Christians most welcome. The Truth that brings true freedom knows no boundaries. Learn to distinguish between biblical and non-scripture based spiritual warfare, spiritual warfare prayers, deliverance prayers and other areas of deliverance ministry (deliverence ministry) such as casting out demons, binding demons, dealing with territorial spirits, breaking generational curses, etc.

Plus learn the truth on our spiritual armor (spiritual armour), spiritual weapons of warfare, prayer and fasting, the sword of the spirit, pleading the blood of Jesus, spiritual battles, fighting spiritual warfare, familiar spirits, spiritual authority, demonic attacks, demonic possession cases, demonic influence, casting out demons, demonic deliverance, spiritual healing, healing the wounded spirit, biblical financial freedom etc. Solving the confusion on what is spiritual warfare, deliverance ministry and bringing healing to victims of false doctrine practiced by some “deliverance ministries.” Ultimately revealing Christ, and his truth that came to set captives free from deception, spiritual bondage, the curse of the law and so on. “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free,” Jn 8:31-32. “So if the Son sets you free, you will be free indeed,” Jn 8:36.